Senaste inläggen

Av Ricardo E - Tisdag 9 jan 09:15

1939–1945

 


Andra världskriget bröt ut när Tyskland anföll Polen den 1 september 1939. Två dagar senare, den 3 september, förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland.


Under åren 1940-1941 utvidgades kriget till större delen av Europa. Många europeiska länder blev anfallna av tyska trupper, medan andra allierade sig med Tyskland. Endast ett fåtal stater i Europa var neutrala. Det var Sverige, Schweiz, Turkiet, Portugal, Spanien, Irland och Vatikanstaten. När Japan anföll USA den 7 december 1941 utvidgades kriget till Fjärran östern.


Kriget i Europa pågick i 5 år och åtta månader, fram till Tysklands kapitulation den 7–8 maj 1945. Kriget mellan USA och Japan fortsatte fram till Japans kapitulation den 2 september 1945.

Omkring 50 miljoner människor dog under andra världskriget. Under krigsåren mördade de tyska nazisterna omkring sex miljoner europeiska judar.


källor:

Hans Jansen & Joke Kniesmeyer (1991), Antisemitismen. En historisk skildring i ord och bild. Stockholm.

Joseph Borkin (1978), Hitler & IG Farben. En skildring av alliansen mellan den tyska krigsmakten och den multinationella kemijätten. Stockholm.


Stéphande Bruchfeld & Paul A. Levine (1998), …om detta må ni berätta... En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945. 

ANNONS
Av Ricardo E - Tisdag 2 jan 19:30

  Det fanns vissa förutsättningar som möjliggjorde för Europas stater att göra som de behagade gentemot världen.

För det andra fanns en stor konkurrens över nya territorier som gjorde att européerna ville erövra en massa mark. 

Man får inte glömma att industrialiseringen var den viktigaste och grundläggande förutsättningen för imperialismen.


Tack vare den industriella revolutionen i Europa kunde man påvissa en fullständigt överlägsenhet till exempel inom den militära, teknologi och transport. Vilket gjorde det mycket lättare att transportera trupper över hela Jorden. 

Läkarvetenskapen är också viktigt eftersom man kunde bekämpa sjukdomar som tidigare drabbat européer. Man framställde till och med kinin, ett sätt att skydda sig mot malarian. 


Industrierna blev allt effektivare och behövde förstås, mängder av råvaror. Det handlade inte bara om den ekonomiska vinsten det fanns strategiska skäl. Man behövde också skydda kolonierna från andra stormakter, säkra kommunikationsledningar.

 

Stormakterna egenhet handlade om att sprida den västerlandska civilisationen, det blev ett uppdrag att genomföra.

”La mission civilatrice”, det civiliserande uppdraget.  Man hade en biologisk baserade föreställningen att den vite mannen var överlägsen alla andra folk. 


1859 Charles Darwin publicerade boken "On the Origin of Species" , han lade fram övertygande bevis för att levande varelser hade utvecklats under lång tid, och inte hade skapats som man hade trott tidigare (religiösa skapelseberättelser).

 

De länder och territorier som utsattes för imperialismen påverkades på flera olika sätt.

1. Man blev av m territorium samt självbestämmande.

2. Man kunde inte forsvara sig, européerna var överlägsna.

3. Ekonomiskt sätt, gynnade bara "Moderlandet". Exploateringen av naturresurser, handelsavtal samt infrastruktur som var tänkta att få ut produkterna på ett snabbt och säkert sätt.

4. Förvaltningen skedde med europeiska placerade funktionärer på bestämda nyckelpositioner. 


Ekonomin är den största drivkraft för europeiska företag och enskilda individer. Länderna hade stora kostnader när territorium måste "underhållas samt beskydas". Nationalismen, konkurrensen, avundsjuka samt darwinismens tankar, gjorde att det fanns risker till konfrontationer i dessa område.


ANNONS
Av Ricardo E - 18 september 2017 13:08

hushålla med resurser.... 


Ett lands välstånd mäts i BNP (bruttonationalprodukt). BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period.


Men ett lands BNP kan även mätas per invånare vilket ger en inblick i befolkningens levnadsförhållanden. BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. 

BNP är också det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas alltså en ökning av BNP över tid. 


Ungefär hälften av allt som produceras i Sverige exporteras, det vill säga, ungefär 50 procent av vår BNP går till export. Dessutom importerar vi mycket, till exempel bilar, kläder och exotiska frukter.


Sverige är  en mycket handelsberoende nation. Stora länder som USA och Japan har i allmänhet betydligt lägre exportandelar. Detta beror främst på att stora länder har tillgång till större hemmamarknader.


Globaliseringen har medfört att fler och fler företag kan beskrivas som multinationella, det vill säga att de har sin huvudsakliga verksamhet i flera länder, själva produkterna är idag ofta globala och innehåller inte sällan komponenter tillverkade i en mängd olika länder. Av Ricardo E - 1 september 2017 11:32

 

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser., det vet vi alla, eller många av oss har hör detta förut... de vanligaste utgifterna är bostaden och mat, men naturligtvist är det är inte bara familjer som har inkomster och utgifter, det har även den offentliga sektorn.

Den offentliga sektorn inkluderar staten, landstingen och kommunerna i Sverige. 

Ett lands välstånd mäts i bruttonationalprodukt. värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period.

Med hjälp av BNP per capita är det möjligt att göra en enkel jämförelse mellan invånarnas levnadsstandard i olika länder.

Globaliseringen har medfört att fler företag kan beskrivas som multinationella, det vill säga att de har sin huvudsakliga verksamhet i flera länder. 

Av Ricardo E - 13 juni 2017 21:00

ar en robot använd av Tyskland under WW2 mot mål i Europa, främst Antwerpen och London.

V2 var utvecklad av Wernher von Braun. En av anledningarna till att Tyskland började utveckla V-2 och andra raketer under 1930-t var att raketer inte var förbjudna vapen för Tyskland enligt bestämmelserna i Versaillesfreden.

 

V2 startade lodrätt från en flyttbar plattform. Styrningen skedde i huvudsak endast under förbränningsfasen av robotbanan. Den utfördes genom att fyra roder tillverkade av grafitpåverkade gasströmmen från raketmotorn. Robotens lutning justerades automatiskt med avseende på hastigheten så att när en förutbestämd hastighet uppnåtts var lutningen 45°. Roboten skickade via radio kontinuerligt uppgifter om sin hastighet till en markstation. 


V-2 tillverkades från början på basen Peenemünde vid Östersjön, men efter en serie bombningar från det brittiska flygvapnet flyttades tillverkningen till en underjordisk bas vid namn Mittelwerk. Från början hade man brist på arbetskraft, men det löste SS när man upprättade koncentrationslägret Dora-Mittelbau där fångarbetare arbetade under inhumana förhållanden dygnet runt. Dödstalen var dock större under tillverkningen än under vapnets användning: 15 000 tvångsarbetare dog till följd av tillverkningen medan ca 5 000 dog till följd av anfallen från V-2. Cirkus 6 000 V2 byggdes i Mittelwerk och av dessa avfyrades omkring 3 200 mot de allierade

 

  foto: RR  Tack till Johan Tollin  (Guide och chaufför) och Christian Schwinghammer (medresenär)

Av Ricardo E - 10 maj 2017 21:15

är en stad belägen vid Östersjökusten. Greifswald var som del av Svenska Pommern i svensk ägo från den Westfaliska freden 1648.  1815, såldes området till Preussen för en större summa pengar.  Greifswalds universitet grundades 1456. Staden ligger norr om Berlin och  ingick som en del i Svenska Pommern under åren 16481815. Under svenska tiden var staden flera gånger utsatt för belägringar och erövringar. Universitetets nuvarande huvudbyggnad tillkom under svensktiden på 1740-t.

 

tips    

  • Klosterruinen Eldena som  grundades 1199 av Cisterciensermunkar, som lade grunden för den framtida staden Greifswald. Klostret lades ned vid reformationen 1535.
  • Sankt Jacobikyrkan, byggd under senmedeltiden.
  • Katedralen Sankt Nikolai, byggd under 1300-talet.
Av Ricardo E - 23 april 2017 00:45

 

 

  född cirka 275, död 23 april 303kristen martyr, och enligt traditionen, romersk soldat i Palestina under kejsar Diocletianushelgon inom Kristendomen; minnesdag firas den 23 april.

 

Han föddes i Kappadokien (Turkiet). Som officer i Diocletianus armé vann han stor uppskattning och fick inflytande vid det kejserliga hovet. Han lyckades omvända kejsarinnan Alexandra till kristendomen. År 303 blev Göran gripen, torterad och slutligen, tillsammans med Alexandra, avrättad utanför staden Diospolis i Palestina.


Legenden Sankt Göran och draken förtäljer att Göran räddade en stad, ibland även en jungfru, från en hotfull drake.

Sankt Göran räknas till de fjorton nödhjälparna. Han anropas vid fara, feber, ogynnsam väderlek, mod och tapperhet.


Sankt Göran är flitigt använd som symbol och även som skyddshelgon i många länder i Europa. Landet Georgien sägs vara uppkallat efter honom och i dess flagga ingår även det så kallade georgskorset, som också fungerat som symbol i samband med korståg, gamla tiders sjöfärder och ordensväsen.

Av Ricardo E - 21 april 2017 00:45

född 24 januari 76 e.Kr., död 10 juli 138 e.Kr., var romersk kejsare från år 117 till sin död. Han härstammade liksom sin föregångare Trajanus från Hispania (Spanien). Under början av hans regering var Romarriket som störst.

Han var mycket mån om fred och inre stabilitet i sitt rike, och lät uppföra många omfattande byggnadsverk, däribland Hadrianus mur på gränsen mellan England och Skottland.


Han företog inga större fälttåg och förde en defensiv utrikespolitik, något som dock kostade riket de parthiska områdena i Mesopotamien. Hadrianus var medlem av gens Aelia. Han var den tredje av de "fem goda kejsarna".

Hadrianus föddes i staden Italica i provinsen Baetica (nuvarande Sevilla, Andalussien), i en väletablerad kolonistfamilj som ursprungligen kom från Picenum. Han var avlägsen släkting genom äktenskap till sin föregångare Trajanus. 


Hadrianus deltog i Trajanus expedition mot Parthien som legatus och blev så småningom, guvernör i Syrien och fick därmed ett eget befälsområde. Han redade ut problemen i den östra delen av riket och "löste" också ned den judiska revolten som hade brutit ut under Trajanus regering. 

 

Man startade ett strikt tillsyn över provinsguvernörerna och införde speciella ämbetsmän för att kontrollera finanserna. Rättskipningen ordnades med ett juridiskt råd (consistorium), som bestod av personer av högsta rang som var permanenta rådgivare. Civilrättens utveckling främjades mycket av Hadrianus, som instruerade Salvius Julianus att sammanställa Pretors edikten till det så kallade edictum perpetuum. Direkt skatteinsamling av imperiets prokuratorer ersatte systemet med jordbruk, och en särskild ämbetsman (advocatus fisci) inrättades för att se till imperiets statskassas intressen.


Hans stora kärlek var Antinous, en ung bithynier. Man vet inte om han var slav eller fri. När han åkte runt i Egypten drunknade Antinous mystiskt i Nilen år 130. Hadrianus blev mycket bedrövad och grundade den egyptiska staden Antinopolis (i dag Sheikh Zayed, väster om Kairo), på den plats där Antinous drunknat.

Kejsaren gjorde Antinous till den sista nya guden under antiken. 

Presentation

Omröstning

FÄRGEN? Den svarta lådan som kan avslöja varför det norska planet kraschade vid Kebnekaise – vilken färg har den egentligen?
 röd
 gul
 grön
 orange

Fråga mig

5 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2018
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Välkomna till  RR - SO - Blogg * ANNO MMXI med Blogkeen
Följ Välkomna till  RR - SO - Blogg * ANNO MMXI med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se